Land Rover Range Rover PHEV


Základné informácie o vozidle


— kapacita batérie: XX kWh
— kombinuje benzínový motor XX s výkonom XX kW a elektromotor s výkonom XX kW
— priemerná spotreba benzínu môže byť už od XX l/100 km
— plné nabitie z domácej zásuvky trvá cca XX hodín
— výrobca udáva maximálny dojazd čisto na elektrickú energiu do XX km